Relazioni opera Alzira

Fonti:
Alzire, ou Les Américains (Voltaire ) opera teatrale in francese
Prima rappresentazione: 27/01/1736
Alzira Verdi Giuseppe
Prima rappresentazione: 12/08/1845
Torna all'opera
Fonte per:
Nessuna