Relazioni opera Montezuma

Fonti:
Alzire, ou Les Américains (Voltaire ) opera teatrale in francese
Prima rappresentazione: 27/01/1736
Montezuma Graun Carl Heinrich
Prima rappresentazione: carn. 1755
Torna all'opera
Fonte per:
Nessuna