Eventi

tit_ord Titolo Autore Produzione Data ORD Data Luogo Teatro
BOHÈME La *bohème Puccini Giacomo (1858-1924) -- 1897/09 aut. 1897 Milano Teatro dal Verme
ONDINA Ondina Bottagisio Angelo (1842-1893) prima assoluta 1893/03/11 11/03/1893 Milano Teatro Manzoni