Eventi

tit_ord Titolo Autore Produzione Data ORD Data Luogo Teatro
AFRICANA L' *Africana Meyerbeer Giacomo (1791-1864) -- 1873 inverno 1872-73 Roma Teatro Apollo
AFRICANA L' *africana Meyerbeer Giacomo (1791-1864) -- 1878/12 dicembre 1878 Roma Teatro Apollo
AMLETO Amleto Thomas Ambroise Charles Louis (1811-1896) -- 1879/01 carn. 1879 Roma Teatro Apollo
COLA DI RIENZO Cola di Rienzo Persichini Wenceslao (1827-1897) prima assoluta 1874/06/28 28/06/1874 Roma Politeama
DON RIEGO Don Riego Dall'Olio Cesare (1849-1906) prima assoluta 1879/11/29 aut. 1879 Roma Teatro Argentina
DON SAVERIO Don Saverio Alberini Nicola (1820-1882) -- 1875/08 08/1875 Roma Politeama romano
FREISCHÜTZ Der *Freischütz Weber Carl Maria von (1786-1826) -- 1873/09 aut. 1873 Roma Teatro Apollo
FREISCHÜTZ IL FRANCO CACCIATORE Der *Freischütz (Il franco cacciatore) Weber Carl Maria von (1786-1826) -- 1878/01 carn. 1878 Roma Teatro Valle
GIUDITTA Giuditta Peri Achille (1812-1880) -- 1873/05 prim. 1873 Milano Teatro Dal Verme
MANFREDO Manfredo Petrella Errico (1813-1877) -- 1873/01 carn. 1873 Roma Teatro Apollo
MEFISTOFELE Mefistofele Boito Arrigo (1842-1918) -- 1877/12 carn. 1878 Roma Teatro Apollo
OLEMA Olema Pedrotti Carlo (1817-1893) -- 1872 [ca. 1872] Milano Teatro Dal Verme?
PROFETA Il *profeta Meyerbeer Giacomo (1791-1864) -- 1874/03 quar. 1874 Roma Teatro Apollo
PROMESSI SPOSI I *promessi sposi Ponchielli Amilcare (1834-1886) -- 1873/05 prim. 1873 Milano Teatro Dal Verme
SAFFO Saffo Pacini Giovanni (1796-1867) -- 1873/05 prim. 1873 Milano Teatro Dal Verme
SALVATOR ROSA Salvator Rosa Gomes Carlos Antonio (1836-1896) -- 1878/09 aut. 1878 Roma Teatro Argentina