Eventi

tit_ord Titolo Autore Produzione Data ORD Data Luogo Teatro
MARGHERITA D ANJOU Margherita d'Anjou Meyerbeer Giacomo (1791-1864) -- 1822/05 prim. 1822 Venezia Teatro San Luca