Relazioni opera Norma

Fonti:
Norma, ou l'infanticide triompha (Soumet Alexandre) opera teatrale in francese
Prima rappresentazione:
Norma Bellini Vincenzo
Prima rappresentazione: 26/12/1831
Torna all'opera
Fonte per:
Nessuna