Relazioni opera L' *audacia fortunata

Fonti:
Soliman second, ou Les trois sultanes (Gibert Paul-CĂ©sar) melodramma in francese
Prima rappresentazione: Paris 09/04/1761
L' *audacia fortunata Fioravanti Valentino
Prima rappresentazione: 1793
Torna all'opera
Fonte per:
L' *audacia fortunata (Sapienza Antonio) melodramma in italiano
Prima rappresentazione: Napoli estate 1824